Trusted digital
transactions

  • e-potpisi
  • e-arhive
  • e-fakture

Podrška našim klijentima u implementaciji
digitalne budućnosti

EXPLORE ALL

What we do

Dostavljanje upravljanja sa digitalnim transakcijama

za sledeću generaciju za procese bez prekida i primarno na digitalni način.

Savetovanje

Kompanija SETCCE pruža usluge profesionalnog savetovanja
u svakoj fazi procesa digitalne transformacije i pomaže
preduzećima i organizacijama svih veličina da se fokusiraju
na uspešnu digitalnu transformaciju i optimizaciju poslovanja.

More

Istraživanje

Istražujemo nove granice digitalizacije, poverenja,
sigurnosti informacija i ciber sigurnosti u budućim
internet uslugama i povezanim uređajima, kreiramo
nove tehnologije i gradimo nove proizvode.

More

Setcce

Follow us