Istraživački projekti

Istraživačka grupa kompanije SETCCE je već
uključena u više od 25 nacionalnih i
međunarodnih istraživačkih projekata.

Rezultati istraživanja su pomogli kompaniji SETCCE da
ostvari prednost na tržištu uz pomoć uspešnog prelaska
 na inovativne proizvode u oblasti upravljanja digitalnim
 transakcijama, pametnih okruženja i bezbednosti informacija.

Istraživački projekti

Naši projekti

Pogledajte više o našim projektima

Aktivni projekti Prethodni projekti

Setcce

Follow us

System login

Down