Istraživanje

U kompaniji SETCCE posebnu pažnju posvećujemo
razvoju inovativnih informatičkih proizvoda za
transformaciju i optimizovanje poslovanja.

Istražujemo nove granice digitalizacije, poverenja, sigurnosti informacija i ciber sigurnosti u budućim internet uslugama i povezanim uređajima, kreiramo nove tehnologije i gradimo nove proizvode.

Naše tekuće
istraživanje

Svi proizvodi kompanije SETCCE su direktan
 rezultat dugotrajnih istraživačkih aktivnosti
koje obavljamo u saradnji sa globalnom
mrežom partnera u istraživanju

Istraživačka grupa kompanije SETCCE, ISLab, ima istoriju
 uspešne saradnje sa brojnim evropskim i nacionalnim
istraživačkim konzorcijumima.

Setcce

Follow us

System login

Down