Banking

Uvajanje e-podpisne tehnologije v bančnem sektorju ima neposreden vpliv na zmanjševanje uporabe papirja, optimizacijo in pohitritve procesov ter zmanjševanje napak pri delu v poslovalnicah, na terenu ali v zalednih pisarnah.

Z uporabo platforme BetrSign® lahko podprete vse bančne procese, ki podpirajo poslovanje na šalterju, poslovanje preko bančnih digitalnih kanalov, v zalednih oz. podpornih službah, svetovanje na domu, internih odločitvah in kar je vse bolj pomembneje omogoča podporo poslovanja celotne partnerske mreže (zavarovalnice, trgovine, avtohiše,…)


Purposes

 • Pridobivanje novih strank
 • Odpiranje transakcijskih računov
 • Izvajanje pologov ali pridobivanje kreditov
 • Naročilo kartic
 • Sklepanje zavarovanj
 • Zaključevanje naložbenih poslov
 • Podpora partnerski prodajni mreži

Prednosti

 • Varna in zakonsko skladna rešitev
 • Zniževanje materialnih in operativnih stroškov
 • Prihranek časa in večja podpora lastni dejavnosti
 • Povečanje zadovoljstva strank
 • Podpisovanje poljubnih dokumentov preko poljubnih prodajnih oz. podpornih kanalov
 • Podpora podpisovanju dokumentov na šalterju ali oddaljeno
 • Hitra uvedba elektronskega podpisovanja v obstoječe poslovne sisteme (CBIS, BPM, CRM ali ERP) ali preko portalskega vmesnika
 • Izboljšava uporabniške izkušnje

Setcce