Reverzno fakturisanje

Reverzno e-fakturisanje

Explore product

Optimizujte i automatizujte dolazne fakture (od vaših dobavljača).

Nakon uspešno obavljenih procesa kupovine i isporuke, slede fakture. Da bi se omogućila puna automatizacija dolaznih faktura i da bi se izbegla složena podrška za različite vrste (e-)faktura, reverzno fakturisanje kreira fakture i upravlja njima u ime vaših dobavljača. E-fakture se kreiraju na osnovu podataka iz dokumenta o kupovini i proces odobrenja se može u potpunosti automatizovati.

Princip rada

Arrow 1

Kreirajte narudžbenicu i primite usluge ili robu od svog dobavljača ili partnera

Arrow 2

Kreirajte e-fakturu na osnovu podataka iz dokumenata o kupovini

Arrow 3

Pošaljite kreiranu e-fakturu dobavljaču ili partneru na odobrenje

Arrow 4

Izvršite proces odobrenja i knjiženja,

5

Arhivirajte e-fakturu.

Funkcije

Potpuno automatizovano kreiranje e-faktura direktno zasnovano na dokumentima ili podacima o kupovini.
Close
Potpuno automatizovano kreiranje e-faktura direktno zasnovano na dokumentima ili podacima o kupovini.
Nije potrebno odobrenje dobavljača ili partnera za kreirane e-fakture.
Close
Nije potrebno odobrenje dobavljača ili partnera za kreirane e-fakture.
Pojednostavljena implementacija sa podrškom za jedinstveni format e-fakture.
Close
Pojednostavljena implementacija sa podrškom za jedinstveni format e-fakture.
Podrška za jedinstveni distributivni kanal
Close
Podrška za jedinstveni distributivni kanal
Unapređena bezbednost procesa e-fakturisanja i podataka e-faktura
Close
Unapređena bezbednost procesa e-fakturisanja i podataka e-faktura
Uklanjanje grešaka na e-fakturama i u e-fakturisanju
Close
Uklanjanje grešaka na e-fakturama i u e-fakturisanju

Prednosti

  • Dolazne fakture zasnovane direktno na podacima o kupovini
  • Nema potrebe za kontrolom kvaliteta ulaznih podataka
  • Opcija automatskog procesa odobrenja
  • Potpuno digitalizovan proces fakturisanja dolaznih faktura sa podrškom za dobavljače ili partnere koji nemaju mogućnosti da izdaju e-fakture
  • Optimizacija materijalnih troškova i troškova rada
  • Brža obrada plaćanja

Setcce