Usluga odlaznog elektronskog fakturisanja

Usluga elektronskog fakturisanja

Explore product

Kreirajte, potpisujte, šaljite i arhivirajte elektronske fakture.

Proces izdavanja e-faktura i ostalih e-dokumenata je analogan procesima zasnovanim na dokumentima u papirnom obliku. Kreirana e-faktura ispunjava standarde računovodstva i u skladu je sa (lokalnim) propisima. Pošto se koriste standardizovani formati, e-faktura se lako unosi u informacione sisteme primalaca.

Princip rada

Arrow 1

Pripremite podatke za fakturisanje na svom postojećem informacionom sistemu (ERP, CRM…).

Arrow 2

Kreirajte e-fakturu.

Arrow 3

Digitalno potpišite kreiranu e-fakturu (i kreirajte vizuelizaciju ako je potrebno).

Arrow 4

Izaberite distributivni kanal i pošaljite e-fakturu.

5

Arhivirajte e-fakturu.

Funkcije

Potpuno funkcionalno rešenje za e-fakturisanje u oblaku ili lokalno.
Close
Potpuno funkcionalno rešenje za e-fakturisanje u oblaku ili lokalno.
Kreiranje različitih vrsta e-faktura pomoću strukturiranih skupova podataka (XML).
Close
Kreiranje različitih vrsta e-faktura pomoću strukturiranih skupova podataka (XML).
Kreiranje vizuelnih e-faktura (PDF, HTML).
Close
Kreiranje vizuelnih e-faktura (PDF, HTML).
Kreiranje ostalih dokumenata (kao što su aneksi, marketinški materijali itd.)
Close
Kreiranje ostalih dokumenata (kao što su aneksi, marketinški materijali itd.)
Podrška za različite distributivne kanale (e-pošta, sistem za razmenu poruka, sistem za e-bankarstvo itd.).
Close
Podrška za različite distributivne kanale (e-pošta, sistem za razmenu poruka, sistem za e-bankarstvo itd.).
Nadgledanje statusa e-fakture.
Close
Nadgledanje statusa e-fakture.
Integracija sa pouzdanim servisom za arhiviranje.
Close
Integracija sa pouzdanim servisom za arhiviranje.
Usluga odlaznog elektronskog fakturisanja

Prednosti

  • Povoljna i brza usluga
  • Potpuno automatizovano e-fakturisanje (nema potrebe za ručnim, komplikovanim procesom e-fakturisanja)
  • Kontrola kvaliteta sa proverom strukture i podataka fakture
  • Podrška za više formata e-fakture
  • Elektronsko potpisivanje fakture za dokazivanje autentičnosti i integriteta
  • Brže isporuka, odobrenje i plaćanje (što dovodi do bržeg toka novca)

Setcce