Javna uprava

Servis u obliku BetrSign® kompanije SETCCE funkcioniše
i u najsloženijim okruženjima poput javne uprave.

Napredno DTM rešenje kao što je BetrSign® se može koristiti u odeljenjima
za pružanje usluga, administraciju i onlajn pomoću jedinstvene integracije sa
jedinstvenim ciljem smanjivanja troškova ručnog rada i rada sa papirima.
Bezbedna, pouzdana i poverljiva usluga je pravno usklađena sa pravnim
okvirima Evropske unije i drugim pravnim zahtevima.

Purposes

  • Potpisujte sve vrste dokumenta u odeljenju za pružanje usluga, administraciju, na terenu i onlajn
  • Zakonsko sukladno čuvanje dokumenata tokom zakonski propisanog perioda
  • Bezbedna razmena dokumenata

Prednosti

  • Brza i jednostavna implementacija
  • Integracija sa postojećim informacionim sistemima javne uprave
  • Podrška za više platformi i operativnih sistema
  • Usklađenost sa nacionalnim zakonima, međunarodnim i uredbama Evropske unije (eIDAS) i međunarodnim standardima (ISO 27,001, MoReq)
  • Upravljanje i kontrola rezervnim kopijama i obnavljanjem podataka u slučaju havarije
  • Fizička i elektronska bezbednost
  • Revizorski trag kompletnog procesa (uloge, potpisnici, vreme, mesto, namena…)

Setcce