Biometrijski potpis

Potpišite se pomoću uređaja za potpisivanje, tablet računara ili pametnog telefona

Explore product

Rukom pisani elektronski potpisi.

rešenje BetrSign® i usluga u oblaku BetrSign® za snimanje rukom pisanih elektronskih potpisa sa (opcionim) biometrijskim podacima na bilo kom uređaju osetljivom na dodir.

Princip rada

Arrow 1

Kreirajte dokument (koristeći postojeće alatke; kancelarijski softver, DMS, CRM, ERP…)

Arrow 2

Prosledite dokument za e-potpisivanje

Arrow 3

Potpišite dokument pomoću namenskog uređaja za potpisivanje, tablet računara ili pametnog telefona (elektronskom olovkom ili u vidu napomene) ili ostavite dokument u PRIJEMNOM SANDUČETU da bi ga klijent potpisao kasnije

Arrow 4

Pošaljite potpisani dokument putem e-pošte ili drugog e-kanala

5

Sačuvajte potpisani dokument u pouzdanoj e-arhivi

Funkcije

Koristite tip uređaja za e-potpisivanje koji vam najviše odgovara
Close
Koristite tip uređaja za e-potpisivanje koji vam najviše odgovara
More
U zavisnosti od vrste poslovanja, e-potpisivanje se izvršava na namenskom uređaju (uređaj za scenario sa POS terminalom), tablet računaru ili pametnom telefonu (za situacije na mobilnim uređajima).
Kontakt
Upravljanje radnim tokovima potpisivanja
Close
Upravljanje radnim tokovima potpisivanja
More
Radni tokovi potpisivanja mogu u potpunosti da se konfigurišu i da se prilagode trenutnim poslovnim procesima. Definišite broj i vrstu potrebnih potpisa, broj potpisnika i redosled potpisivanja.
Kontakt
Podrška za vaše poslovne procese
Close
Podrška za vaše poslovne procese
More
U scenariju sa POS terminalom dokumenti se odmah potpisuju. Izaberite funkciju PRIJEMNOG SANDUČETA za sve scenarije radnog toka za sve dokumente koji zahtevaju više od 2 potpisa ili kada potpisnici nisu prisutni.
Kontakt
Podrška za scenarije B2C i B2B i podrška za poslovne partnere
Close
Podrška za scenarije B2C i B2B i podrška za poslovne partnere
More
Koristite e-potpise za interne ili spoljne procese. Potpisujte dokumente sa klijentima, zaposlenima ili partnerima (poslovni partneri mogu da koriste SETCCE tehnologiju, uprkos činjenici da ti partneri rade u svojim IT okruženjima (nezavisno). Primer: Klijenti iz oblasti telekomunikacija, osiguranja i bankarstva imaju spoljnu mrežu prodajnih partnera za koje prodaju proizvode i koriste svoju tehnologiju potpisivanja).
Kontakt
Podrška na svim kanalima
Close
Podrška na svim kanalima
More
Kombinujte biometrijske potpise sa drugim vrstama potpisa. Pokrenite proces u kancelariji filijale pomoću uređaja za potpisivanje i nastavite daljinsko potpisivanje preko mreže. Na jedan dokument mogu da se primene različiti tipovi potpisa pomoću različitih kanala.
Kontakt
Prikaz reklamnog materijala
Close
Prikaz reklamnog materijala
More
Koristite namenske uređaje za potpisivanje (ekrane) za prikazivanje prilagođenog reklamnog materijala, kao što su video snimci, grafičke slike ili veb sadržaj. Koristite uređaje na POS terminalima da biste klijentima prikazali karakteristike i prednosti proizvoda. Sakupite povratne informacije od klijenata preko anketa na namenskim uređajima.
Kontakt
Dodavanje dodatnih elemenata
Close
Dodavanje dodatnih elemenata
More
Dodajte dodatne vizuelne elemente potpisanim dokumentima. QR kôd može da nosi osnovne informacije na potpisanom dokumentu i može da se štampa na dokumentu za potvrđivanje integriteta i autentičnosti.
Kontakt
Upravljanje procesima potpisivanja i njihovo praćenje
Close
Upravljanje procesima potpisivanja i njihovo praćenje
More
Koristite informacije o statusu da biste upravljali radnim tokom potpisivanja i pratili ga. Saznajte informacije o statusu dokumenta i sledećem koraku potpisivanja.
Kontakt
Razmena potpisanog dokumenta
Close
Razmena potpisanog dokumenta
More
Kada se dokument potpiše, pošaljite ga kao prilog e-poruci ili preko namenskog kanala za razmenu poruka. Kada je reč o potrebama internog poslovanja, dokument može automatski da se pošalje u skladište dokumenata ili pouzdani sistem za arhiviranje.
Kontakt
Razvijanje lokalnih rešenja ili povezivanje na servis u oblaku
Close
Razvijanje lokalnih rešenja ili povezivanje na servis u oblaku
More
Proizvod za e-potpisivanje ePero se isporučuje kao lokalno rešenje ili kao servis u oblaku. Usluga u oblaku obezbeđuje kraće vreme primene, smanjenje troškova infrastrukture i trenutni pristup najnovijim funkcijama. Takođe, podržava scenarije sa više strana.
Kontakt
Podrška za scenarije sa više strana.
Close
Podrška za scenarije sa više strana.
More
Nekoliko entiteta uključenih u određeni poslovni proces može da se uključi u proceduru potpisivanja ili proces provere ispravnosti poslovne transakcije. Primer: prodavac automobila, finansijska kompanija (banka/lizing) i osiguravajuće društvo.
Kontakt
Podrška za složena virtuelna okruženja sa više korisnika
Close
Podrška za složena virtuelna okruženja sa više korisnika
More
Proizvod je osmišljen da radi u okruženjima za više korisnika kao što su Citrix ili RDP.
Kontakt
Biometrijski podaci i provera ručnih potpisa
Close
Biometrijski podaci i provera ručnih potpisa
More
Proizvod omogućava dobijanje biometrijskih podataka i proveru ručnog potpisa (mogućnost grafičkog poređenja sačuvanog biometrijskog potpisa sa biometrijskim potpisom u realnom vremenu
Kontakt
Kiosk režim
Close
Kiosk režim
More
Kiosk režim omogućava nezavisnu upotrebu ekrana za potpisivanje. Time se obezbeđuje neometan rad zaposlenog u banci koji izvršava razne bankarske aktivnosti, dok klijent banke pregleda reklamne materijale, popunjava upitnike, čita PDF dokumente na ekranima za potpisivanje
Kontakt
Biometrijski potpis

Prednosti

 • Kratko vreme implementacije
 • Povraćaj ulaganja za manje od 12 meseci
 • Smanjenje operativnih troškova do 72%
 • Smanjenje materijalnih troškova do 90%
 • Potpuno digitalizovani procesi
 • Nema potrebe za arhivom u fizičkom obliku
 • Prednosti za zaposlene i za kupce
 • Pravna usaglašenost i bezbedno rešenje/usluga (u skladu sa direktivom Evropske unije o elektronskoj identifikaciji, potvrdi identiteta i pouzdanim uslugama – eIDAS)

Supported hardware

WACOM ekrani za potpisivanje

WACOM ekrani za potpisivanje

LCD ekrani za potpisivanje su prvi izbor za kompanije koje zahtevaju upotrebu dokumenata za potpisivanje u prirodnoj veličini A4. Mogu da se koriste i kao eksterni monitori i da prikazuju projekciju slajdova i video snimke za reklamiranje ili u druge svrhe.

WACOM ostava

 WACOM ostava

Pomoću Wacom ostave vaši klijenti popunjavaju papirne obrasce kao što su to uvek radili.

 • Ti dokumenti se konvertuju u digitalni format u realnom vremenu.
 • Dokumenti mogu odmah da se otpreme radi lakšeg upravljanja dokumentacijom.
 • Nije potrebno skeniranje, a biometrijski ručni potpisi mogu da se snime i prilože digitalnom dokumentu.

Setcce