Logistics

V sodobnem svetu je vprašanje prevoza tovora sestavni del dela katerega koli podjetja. Dokazovanje predaje, prevzema in dostave blaga s strani prevoznikov, njihovih voznikov  oz. kupcev je eden od ključnih izzivov pri informatizaciji

Le z varno rešitvijo, ki omogoča premišljeno in hkrati prilagodljivo uporabniško izkušnjo za vse deležnike v procesu dostave blaga kupcu (proof of delivery) ne glede na to, ali ti prihajajo iz lokalnega ali mednarodnega okolja se lahko doseže popolna transformacija procesa dostave blaga. Ključni del transformacije logističnih procesov je uvedba zakonsko skladne, varne in za uporabo enostavne e-podpisne tehnologije.

Purposes

 • Podpisovanje pogodb
 • Podpisovanje tovornega lista
 • Podpisovanje dobavnice/eCMR
 • Dodajanje prilog ob podpisu dokumenta (primer: temperaturni list)
 • Zagotovljeno zakonsko skladno podpisovanje logističnih dokumentov za vse strani
 • Možno podpisovanje dokumenta ob prevzemu ali naknadno podpisovanje (oddaljen podpis)
 • Izmenjava podpisane dokumentacije in takojšnja izdaja računa

Prednosti

 • Varna, preprosta in zakonsko skladna storitev
 • Zniževanje stroškov upravljanja s fizično dokumentacijo
 • Pregled nad stanjem dokumenta, ki je v fazi podpisovanja
 • Povečanje učinkovitosti logističnega oddelka
 • Takojšnje pridobivanje podpisane dokumentacije za vse pogodbene partnerje
 • Dokumenti so na voljo za e-podpis kadarkoli, ne glede na to, kje se nahaja podpisnik in kakšno napravo poseduje
 • Izboljšana uporabniška izkušnja in zadovoljstvo zaposlenih

Setcce