Video ID

Upoznajte svoje kupce.

Explore product

Identifikacija na mreži

BetrSign® VideoID za identifikaciju osnovana na CDE Cocos tehnologiji kupaca preko interneta i u realnom vremenu uz pomoć video priključka na svim uređajima koji su povezani na internet.

Princip rada

Arrow 1

Korisnik unosi potrebne podatke za identifikaciju kao što su ime i prezime i adresa prebivališta u veb-obrazac ili u namensku aplikaciju…

Arrow 2

Korisnik priprema identifikacioni dokument

Arrow 3

Nakon pokretanja video poziva sa pozivnim centrom, VideoID agent obavlja proceduru video identifikacije.

Arrow 4

Uspešna video identifikacija se registruje bezbednim skladištenjem audio snimka, slika identifikacionog dokumenta i podataka o procesu.

5

(Opciono) Kreira se eID za korisnika (za korišćenje DTM servisa).

Funkcije

Smanjite troškove
Close
Smanjite troškove
More
Dodavanje novog korisnika u sistem je skup proces ne samo za pružaoce usluga već i za kupce. Poseta filijali samo zbog identifikovanja se lako može zameniti onlajn procedurom video identifikacije uz jednake bezbednosne standarde.
Kontakt
Ubrzajte digitalizaciju
Close
Ubrzajte digitalizaciju
More
Kada se kreira eID nakon uspešne video identifikacije, vaš kupac može da koristi novu kreiranu elektronsku identifikaciju na različitim digitalnim kanalima za odobrenje transakcija i elektronsko potpisivanje.
Kontakt
Bolje pozicioniranje na tržištu
Close
Bolje pozicioniranje na tržištu
More
Filijale ograničavaju fizičko prisustvo pružalaca usluga. Pomoću video identifikacije, vaši kupci su dostupni uvek, svuda, i van državnih granica.
Kontakt
Podrška za sve kanale
Close
Podrška za sve kanale
More
Video identifikacija funkcioniše na svim uređajima koji su povezani na internet i imaju kameru kao što su pametni telefoni ili laptop računari. Nakon identifikacije, vaši kupci mogu da pristupe uslugama preko različitih digitalnih kanala istovremeno.
Kontakt
Video ID

Prednosti

  • Smanjuje troškove fizičkog dodavanja novog korisnika u sistem (u filijalama)
  • Bolje pozicioniranje na tržištu pomoću dodavanja novih korisnika preko digitalnih kanala
  • Omogućava pristup usluzi odmah nakon uspešne video identifikacije
  • Kreira elektronske identitete za pristup uslugama i odobrenja transakcija
  • Jednostavna upotreba na svakom uređaju koji je povezan na internet i ima kameru
  • Pravna usklađenost (protiv pranja novca i eIDAS)

Setcce