Usluga dolaznog elektronskog fakturisanja

Servis za dolazne e-fakture

Explore product

Servis za primanje e-faktura u oblaku.

Elektronske fakture se primaju preko različitih kanala (elektronska pošta, sistem za razmenu poruka itd.) i u različitim formatima. Automatska validacija, verifikacija i obrada podataka za e-fakturisanje se proverava i omogućava (polu)automatizovani proces odobrenja. Pouzdani arhivski servis čuva primljene e-fakture tokom potrebnog perioda čuvanja.

Princip rada

Arrow 1

Primite e-faktura preko jednog ili više izabranih kanala (npr. e-pošta ili sistem za razmenu poruka)

Arrow 2

Proverite strukture e-fakture, validacija polja podataka i verifikovanje e-potpisa na fakturi

Arrow 3

Izvadite podatke iz e-fakture za potrebe odobrenja i knjiženja ili računovodstva.

Arrow 4

Izvršite proces odobrenja i knjiženja.

5

Arhivirajte e-fakturu.

Funkcije

Objedinjen interfejs za automatizovan proces primanja e-faktura.
Close
Objedinjen interfejs za automatizovan proces primanja e-faktura.
Podrška za različite distributivne kanale
Close
Podrška za različite distributivne kanale
Podrška za različite formate e-faktura
Close
Podrška za različite formate e-faktura
Validacija strukture podataka e-fakture i verifikacija e-potpisa
Close
Validacija strukture podataka e-fakture i verifikacija e-potpisa
Vađenje podataka iz e-fakture za potrebe procesa odobrenja i knjiženja
Close
Vađenje podataka iz e-fakture za potrebe procesa odobrenja i knjiženja
Integracija sa pouzdanim servisom za arhiviranje
Close
Integracija sa pouzdanim servisom za arhiviranje
Usluga dolaznog elektronskog fakturisanja

Prednosti

  • Otvoren servis (podrška za različite distributivne kanale i formate e-faktura)
  • Potpuno automatizovan proces primanja e-faktura
  • Verifikacija integriteta i autentičnosti
  • Automatizacija posla uz vađenje i obradu podataka
  • Kraći procesi odobrenja i knjiženja faktura
  • Smanjivanje grešaka pri obradi dolaznih faktura

Setcce