PKI

Potpis sa digitalnim sertifikatom

Explore product

U potpunosti opremljen skup komponenata za digitalno potpisivanje zasnovano na PKI.

proXSign® porodica biblioteka za (kvalifikovano) e-potpisivanje zasnovano na digitalnim sertifikatima koja podržava sve glavne operativne sisteme i pregledače.

Princip rada

Arrow 1

Kreirajte dokumente (koristeći postojeće alatke; kancelarijski softver, DMS, CRM, ERP…)

Arrow 2

Prosledite dokumente za e-potpisivanje i izaberite tip potpisa (XMLDSig, XAdES, PKCS#7 ili PAdES)

Arrow 3

Izaberite (kvalifikovan) digitalni sertifikat koji će se koristiti za e-potpisivanje

Arrow 4

Potpišite dokumente koristeći (kvalifikovan) digitalni sertifikat iz skladišta softverskih ključeva ili pametne kartice

Arrow 5

Opciono možete da postavite vremenski žig na (potpisani) dokument

6

Opciono možete da šifrujete (potpisani) dokument

Funkcije

Podrška za sve glavne operativne sisteme
Close
Podrška za sve glavne operativne sisteme
More
Biblioteke proXSign® rade sa svim glavnim operativnim sistemima kao što su Windows, Mac OS i Linux.
Kontakt
Automatska ažuriranja
Close
Automatska ažuriranja
More
Korisnici biblioteka proXSign® su uvek u toku sa najnovijim bezbednosnim standardima i algoritmima. Ažuriranja se obavljaju automatski, bez interakcije sa korisnikom.
Kontakt
Podrška za sve glavne pregledače
Close
Podrška za sve glavne pregledače
More
Biblioteke proXSign® rade sa svim glavnim pregledačima kao što su Internet Explorer, Chrome, Mozzila, Safari, Opera.
Kontakt
Tiha instalacija
Close
Tiha instalacija
More
Kako bi se obezbedila ažuriranja u skladu sa najnovijim standardima i algoritmima bezbednosti, proXSign® se može instalirati u pozadini, bez ometanja rada korisnika.
Kontakt
Koristite digitalne sertifikate na pametnim karticama ili iz skladišta softverskih ključeva
Close
Koristite digitalne sertifikate na pametnim karticama ili iz skladišta softverskih ključeva
More
(Kvalifikovani) digitalni sertifikat za potpisivanje se može čuvati na namenskoj pametnoj kartici ili u skladištu softverskih ključeva.
Kontakt
Verifikacija digitalnih sertifikata
Close
Verifikacija digitalnih sertifikata
More
(Kvalifikovani) digitalni sertifikati se verifikuju u skladu sa CRL listom ili OCSP servisom pre potpisivanja ili pri verifikaciji postojećih potpisa.
Kontakt
Korišćenje najsnažnijih algoritama
Close
Korišćenje najsnažnijih algoritama
More
Biblioteke proXSign® koriste otvorene standarde i algoritme za simetričnu i asimetričnu enkripciju i dekripciju. Obuhvaćeni algoritmi su SHA, RSA i DSA.
Kontakt
Potpisivanje više dokumenata
Close
Potpisivanje više dokumenata
More
Opcija proXSign® za potpisivanje više dokumenata podržava istovremeno potpisivanje nekoliko dokumenata jednim potezom.
Kontakt
Podrška za sve vrste e-potpisa
Close
Podrška za sve vrste e-potpisa
More
Biblioteke proXSign® implementiraju sve glavne i globalno priznate standarde kao što su XMLDSig (vrste potpisa Enveloped, Enveloping i Detached) i XAdES za potpise zasnovane na XML-u i PKCS#7 i PAdES za potpise zasnovane na standardu ASN1.
Kontakt
Više potpisa
Close
Više potpisa
More
Proizvod za e-potpisivanje ePero se isporučuje kao lokalno rešenje ili kao servis u oblaku. Usluga u oblaku obezbeđuje kraće vreme primene, smanjenje troškova infrastrukture i trenutni pristup najnovijim funkcijama. Takođe, podržava scenarije sa više strana.
Kontakt
Podrška za vodeni žig
Close
Podrška za vodeni žig
More
Dodajte vodene žigove svojim dokumentima u okviru procesa potpisivanja. Vodeni žigovi mogu da sadrže detalje potpisa koji se vide na dokumentu.
Kontakt
Podrška za vremenske žigove
Close
Podrška za vremenske žigove
More
Dodajte tačno vreme potpisivanja uz pomoć podrške biblioteka proXSign® za vremenske žigove zasnovanu na XML-u. Vremenski žigovi se dobijaju od izdavaoca vremenskog žiga.
Kontakt
Podrška za virtuelna okruženja sa više korisnika
Close
Podrška za virtuelna okruženja sa više korisnika
More
Biblioteke proXSign® su optimizovane za rad u okruženjima za više korisnika kao što su Citrix ili RDP.
Kontakt
PKI

Prednosti

 • Ekonomično rešenje
 • Jednostavna, automatska i tiha instalacija
 • Podrška za više operativnih sistema
 • Jedno pakovanje za sve pregledače (jedinstveni javaScript API za sve platforme i pregledače)
 • Fleksibilno parametriranje
 • Podrška za vremenske žigove i enkripciju
 • Pravna usaglašenost i bezbedno rešenje (u skladu sa direktivom Evropske unije o elektronskoj identifikaciji, potvrdi identiteta i pouzdanim uslugama – eIDAS)

Standards

 • W3C XMLDsig
 • W3C XMLEnc
 • ETSI XAdES-BES, eSLOG/XAdES, ETSI XAdES-T, ETSI PAdES-BES
 • Adobe PDF (ISO/IEC 32000-1:2008)
 • PDF/A
 • Client for time-stamping server (ETSI XAdES-T or Entrust XML scheme)

Setcce