Healthcare

Uvajanje e-podpisne tehnologije v zdravstvu povečuje učinkovitost s hitrejšo interno ali med oddelčno obdelavo in izmenjavo dokumentov ter pri procesih s komuniciranjem z bolniki.

Z uporabo platforme BetrSign® lahko podprete procese potrjevanje oz. podpisovanja izjav bolnikov, diagnoz, poročil, odpustnih listov ipd, kakor tudi interne dokumentacije, ki so nato v elektronski obliki dostopna pooblaščenim osebam. Zaradi narave dela v zdravstvu je ključno podpreti uporabnike za delo z mobilnimi napravami delujočimi na različnih lokacijah.

Purposes

 • Podpisovanje diagnoz
 • Priprava in podpisovanje nalogov
 • Prejemanje podpisanih izjav pacientov
 • Izdajanje e-odpustnic
 • Podpisovanje internih dokumentov

Prednosti

 • Znižanje stroškov tiskanja, upravljanja in shranjevanja dokumentov
 • Hitrejše in učinkovitejše izvajanje postopkov podpisovanje dokumentov
 • Preprosta in hitra integracija z obstoječimi poslovnimi informacijskimi sistemi
 • Spremljanje in revizijska sled celotnega postopka podpisovanja dokumenta
 • Varno shranjevanje e-dokumentov
 • Izmenjava dokumentov med pooblaščenimi osebami in pacienti
 • Povečanje zadovoljstvo zdravnikov, zdravniškega osebja ter pacientov

Setcce