Istraživački programi


Istraživački program kompanije SETCCE obuhvata

 • Upravljanje digitalnim transakcijama
 • Digitalne identitete
 • Bezbednost i privatnost informacija
 • Pametne i digitalne gradove

Kompanija SETCCE je uključena u nekoliko istraživačkih programa koje finansiraju nacionalne istraživačke organizacije i ministarstva kao što su

 • Ministarstvo odbrane
 • Ministarstvo ekonomskog razvoja i tehnologije
 • Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta
 • Slovenačka istraživačka agencija

Kompanija SETCCE je poznati partner u evropskim istraživanjima. Evropska komisija je finansirala brojne uspešno obavljene projekte preko sledećih istraživačkih programa

 • Program poboljšanja inovativnosti i kompetitivnosti
 • Okvirni program
 • Horizon 2020
 • Program za doživotno učenje Leonardo Da Vinči
 • PHARE
Istraživački programi

Naši projekti

Pogledajte više o našim istraživačkim projektima

Aktivni projekti Prethodni projekti

Setcce

Follow us

System login

Down