Processes

Skladno z dinamičnim razvojem poslovanja, morajo podjetja ustrezno prilagoditi interne procese, ki bodo zasledovale zastavljenim poslovnim ciljem. Dinamično okolje, kjer se od zaposlenih pričakuje visoko učinkovito delovanje, ne glede na t

Omogočanje vključevanje e-podpisovanja dokumentov v kadrovskih procesih, procesih ugotavljanja kakovosti, procesu vodenja sej uprav oz. nadzornih svetov, procesu interne nabave, ipd. ključno vpliva na optimizacijo internega delovanja podjetja in učinkovitost zaposlenih.

Purposes

 • Pridobivanje novih strank
 • Podpisovanje naročniških pogodb v poslovalnici, na terenu ali prek interneta
 • Pridobivanje naročil
 • Dostava telekomunikacijskih naprav na terenu
 • Popravilo naprav in zagotavljanje tehnične podpore v poslovalnicah ali na terenu

Prednosti

 • Varna, preprosta in zakonsko skladna storitev
 • Zniževanje stroškov priprave, potrjevanja, shranjevanja in iskanja interne dokumentacije
 • Povečanje učinkovitosti zaposlenih z odpravljanjem ročnega dela
 • Dokumenti so na voljo za e-podpis kadarkoli, ne glede na to, kje se nahaja podpisnik in kakšno napravo poseduje
 • Hitra uvedba elektronskega podpisovanja
 • Izboljšana uporabniška izkušnja in zadovoljstvo zaposlenih

Setcce