Rešenje za e-arhiviranje

Rešenje za dokazne zapise.

Explore product

Dokazni zapisi za autentičnost, integritet i važenje e-potpisa.

Najviši nivo dugoročne zaštite integriteta dokumenta, dokazivanja autentičnosti i važenja digitalnih potpisa na osnovu standarda IETF za sintaksu dokaznih zapisa i vremenskih žigova.

Princip rada

Arrow 1

Rešenje eKeeper® omogućava kreiranje i upravljanje dokaznim zapisima o dokumentima (ERS) u svrhu dugoročnog čuvanja. ERS zapis se kreira za svaki dokument i povezuje se sa drugim ERS zapisima kako bi se dobio token vremenskog žiga od kvalifikovanog pružaoca vremenskih žigova. Tokeni vremenskih žigova koriste snažne algoritme za enkripciju i odgovarajuće sertifikate.

2

ERS sistem je namenjen preduzećima i organizacijama koje već koriste rešenja za skladištenje dokumenata i potreban im je namenski sistem za dokazne zapise da bi uspostavile pouzdanu internu elektronsku arhivu. Rešenje eKeeper® se može integrisati sa većinom sistema za upravljanje dokumentima (DMS) koji su trenutno dostupni na tržištu (npr. EMC2 Documentum, Alfresco ili IBM CM).

Funkcije

Smanjite troškove
Close
Smanjite troškove
More
Zamenite dokumentaciju u papirnom obliku elektronskim formatom i bezbedno je čuvajte u pouzdanoj internoj elektronskoj arhivi. Nema potrebe za skupim arhivama u fizičkom obliku.
Kontakt
Sačuvajte integritet
Close
Sačuvajte integritet
More
Za svaki dokument se kreira dokazni zapis za dugoročno dokazivanje autentičnosti i integriteta dokumenata. Dokazni zapisi se zasnivaju na vremenskim žigovima koji se dobijaju od izdavaoca vremenskog žiga.
Kontakt
Korišćenje dugotrajnih formata
Close
Korišćenje dugotrajnih formata
More
Konvertujte svaki dokument u dugotrajni održivi format PDF/A pre unosa u internu pouzdanu elektronsku arhivu. Tako će dokument biti čitljiv još puno godina.
Kontakt
Produžite važenje potpisa
Close
Produžite važenje potpisa
More
Kada dokumenti sadrže e-potpise, potpisi se validiraju i prikupljaju se dodatni podaci da bi e-potpisi mogli da se validiraju u budućnosti i produžavaju rok važenja čak i kad digitalni sertifikati isteknu ili budu opozvani.
Kontakt
Pristupite dokumentima bilo kad i bilo gde
Close
Pristupite dokumentima bilo kad i bilo gde
More
Kada se dokumenti čuvaju u sistemu za upravljanje dokumentima i kada su zaštićeni dokaznim zapisima, pretraga i pristup su mogući odmah direktno ili preko poslovnog informacionog sistema (npr. ERP ili CRM).
Kontakt
Automatsko obnavljanje
Close
Automatsko obnavljanje
More
Dokaznim zapisima ističe rok nakon određenog perioda i potrebno ih je obnoviti novim vremenskim žigom. eKeeper® obavlja automatsko obnavljanje ERS zapisa i omogućava dugotrajnu zaštitu vaših dokumenata.
Kontakt

Prednosti

  • Optimizacija troškova čuvanja dokumenata
  • Bezbedno čuvanje svih vrsta dokumenata
  • Koristite eksterni pouzdani servis (davaoca žiga) za dokaz o isporuci
  • Optimizujte troškove eksternih dobavljača usluga (pružaoca vremenskog žiga) grupnom obradom dokumenata
  • Unapredite bezbednost vaših poslovnih dokumenata
  • Koristite postojeću infrastrukturu (DMS)
  • Integracija sa postojećim sistemima poslovnih aplikacija (ERP, DMS, CRM)

Compliancy

Setcce