Proizvodnja

DTM u proizvodnji povećava efikasnost i omogućava
bržu obradu unutar kompanije ili između
odeljenja i smanjenje troškova.

Pomoću servisa BetrSign®, nalozi za proizvodnju ili isporuku se momentalno
odobravaju i postaju dostupni u celom proizvodnom pogonu. Pomoću servisa
BetrSign® za mobilne uređaje, proizvodni procesi (npr. isporuka ili održavanje)
lako se šire tako da obuhvate i poslove na terenu.

Purposes

 • Odobrite i distribuirajte narudžbenice za proizvodnju
 • Potpisujte radne naloge
 • Potpisivanje obaveštenja o isporuci
 • Bezbedno skladištenje e-dokumenata
 • Kreiranje i razmena e-faktura
 • Sign purchase documents

Prednosti

 • Smanjenje troškova štampanja, rukovanja i skladištenja dokumenata
 • Obavljanje bezbednih i kontrolisanih procesa odobrenja
 • Laka integracija sa postojećim informacionim sistemima
 • Revizorski trag kompletnog procesa (uloge, potpisnici, vreme, mesto, namena…)
 • Razmena dokumenata unutar kompanije i sa partnerima

Setcce