Javna uprava

Storitev v oblaku BetrSign® je zasnovana tudi za uvajanje v najzahtevnejših in kompleksnih okoljih javne uprave ter za optimizacijo upravnih pisarniških postopkov.

Napredna storitev za upravljanje digitalnih transakcij BetrSign® omogoča popolno digitalizacijo upravnih procesov v sprejemnih in v zalednih pisarnah ter prek spleta. Varna in zanesljiva storitev je skladna s predpisi EU in drugo podoročno zakonodajo, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronsko upravo.

Namen

  • Podpisovanje vseh vrst dokumentov v upravnih enotah in v zalednih pisarnah, na terenu ali prek spleta
  • Zakonsko skladna hramba dokumentov za predpisana obdobja hrambe
  • Varna izmenjava dokumentov med enotami javne uprave in z pravnimi ali fizičnimi osebami

Prednosti

  • Hitra in preprosta uvedba
  • Integracija z obstoječimi sistemi v javni upravi
  • Podpora za delovanje na različnih platformah in v različnih operacijskih sistemih
  • Skladnost z nacionalnimi (ZVDAGA, ZEPEP), evropskimi (eIDAS) in mednarodnimi predpisi ter mednarodnimi standardi (ISO 27.001, MoReq)
  • Varnostno kopiranje skladno z zakonskimi predpisi
  • Fizična in elektronska varnost procesov potrjevanja in hrambe dokumentov
  • Revizijska sled za celoten postopek (vloge, podpisniki, ura, kraj, namen itd.)

Setcce