Namen

 • Podpisovanje pogodb
 • Podpisovanje tovornega lista
 • Podpisovanje dobavnice/eCMR
 • Dodajanje prilog ob podpisu dokumenta (primer: temperaturni list)
 • Zagotovljeno zakonsko skladno podpisovanje logističnih dokumentov za vse strani
 • Možno podpisovanje dokumenta ob prevzemu ali naknadno podpisovanje (oddaljen podpis)
 • Izmenjava podpisane dokumentacije in takojšnja izdaja računa

Prednosti

 • Varna, preprosta in zakonsko skladna storitev
 • Zniževanje stroškov upravljanja s fizično dokumentacijo
 • Pregled nad stanjem dokumenta, ki je v fazi podpisovanja
 • Povečanje učinkovitosti logističnega oddelka
 • Takojšnje pridobivanje podpisane dokumentacije za vse pogodbene partnerje
 • Dokumenti so na voljo za e-podpis kadarkoli, ne glede na to, kje se nahaja podpisnik in kakšno napravo poseduje
 • Izboljšana uporabniška izkušnja in zadovoljstvo zaposlenih

Setcce