Namen

 • Podpisovanje diagnoz
 • Priprava in podpisovanje nalogov
 • Prejemanje podpisanih izjav pacientov
 • Izdajanje e-odpustnic
 • Podpisovanje internih dokumentov

Prednosti

 • Znižanje stroškov tiskanja, upravljanja in shranjevanja dokumentov
 • Hitrejše in učinkovitejše izvajanje postopkov podpisovanje dokumentov
 • Preprosta in hitra integracija z obstoječimi poslovnimi informacijskimi sistemi
 • Spremljanje in revizijska sled celotnega postopka podpisovanja dokumenta
 • Varno shranjevanje e-dokumentov
 • Izmenjava dokumentov med pooblaščenimi osebami in pacienti
 • Povečanje zadovoljstvo zdravnikov, zdravniškega osebja ter pacientov

Setcce