Informacije o obdelavi osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora s strani SETCCE d.o.o.

Za katere namene in na katerih pravnih podlagah obdelujemo vaše osebne podatke?

Upravljavec osebnih podatkov je SETCCE d.o.o. , Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »SETCCE«).

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete:

Po elektronski pošti: gdpr@setcce.com

Po pošti: SETCCE d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana


Za katere namene in na katerih pravnih podlagah obdelujemo vaše osebne podatke?

Lokacija videonadzora: Vhod v poslovne prostore SETCCE

Namen obdelave: SETCCE izvaja videonadzor z namenom zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja.

Pravna podlaga: Zakoniti interes družbe SETCCE za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja (člen 6(1)(f) GDPR), ki ga družba uresničuje ob izpolnjevanju pogojev, ki jih za izvajanje videonadzora določa zakonodaja (76. in 77. člen ZVOP-2).


Lokacija videonadzora: Notranjost nekaterih delovnih prostorov

Namen obdelave: Družba SETCCE izvaja videonadzor z namenom z namenom zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja. Videonadzor se izvaja le znotraj tistih delovnih prostorov, kjer je to nujno potrebno za varnosti ljudi in premoženja, tega pa ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi.

Pravna podlaga: Zakoniti interes družbe SETCCE za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja (člen 6(1)(f) GDPR), ki ga družba SETCCE uresničuje ob izpolnjevanju pogojev, ki jih za izvajanje videonadzora določa zakonodaja (76. in 78. člen ZVOP-2). 

S kom delimo vaše podatke?

Vaše podatke bodo obdelovale izključno pooblaščene osebe zaposlene v družbi SETCCE. Družba SETCCE preko videonadzora ne spremlja dogajanja v živo. 

Posebni vplivi obdelave

Možnost vpogleda posnetkov za nazaj ter priprave izsekov le teh za upravičene uporabnike (npr. policija). 

Koliko časa hranimo vaše podatke?

Posnetke brišemo po približno 2 mesecih. 


Kakšne so vaše pravice?

Pravica dostopa

Od nas imate pravico dobiti potrditev, ali v zvezi z vami obdelujemo osebne podatke in zahtevati dostop do teh podatkov ter kopijo osebnih podatkov. Imate pravico do ene (brezplačne) kopije osebnih podatkov v elektronski ali tiskani obliki. Za dodatne kopije lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov priprave kopije. 

Pravica do popravka 

Imate pravico, da popravimo netočne podatke o vas oz. dopolnimo vaše nepopolne podatke. Če boste zahtevali popravek vašega posameznega osebnega podatka, si pridržujemo pravico zahtevati dokazilo o spremembi oziroma predložitev dokumenta, ki nesporno dokazuje, da je osebni podatek, ki ga vodimo, neustrezen. 

Pravica do izbrisa 

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo vaše osebne podatke, kadar: (i) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani; (ii) ste ugovarjali obdelavi vaših osebnih podatkov in za obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (iii) so vaši osebni podatki obdelani nezakonito; (iv) je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti. 

Pravica ugovora obdelavi 

Imate pravico, da ugovarjate obdelavi, če se ne strinjate z obdelavo osebnih podatkov, ki poteka na podlagi naših zakonitih interesov. V tem primeru bomo prenehali z obdelavo vaših osebnih podatkov, razen če bomo lahko dokazali nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. 

Pravica do omejitve obdelave 

Imate pravico, da omejimo obdelavo, kadar velja eden od naslednjih primerov: (i) oporekate točnosti svojih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; (ii) je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe; (iii) vaših osebnih podatkov več ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; (iv) ste ugovarjali obdelavi vaših osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti interesi prevladajo nad vašimi razlogi. 

Svoje pravice lahko uveljavljate pri pooblaščeni za varstvo osebnih podatkov, preko zgoraj navedenih kontaktnih podatkov. 

Pritožbo zoper obdelavo vaših osebnih podatkov vezano na videonadzor, lahko podate pri Informacijskem pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si). Setcce

Down