Učinkovito poslovanje s e-potpisom.

Saznajte već danas kako elektronskim potpisom možete na brz, ekonomičan i jednostavan način da podstaknete poslovanje i privučete nove klijente, odnosno zadržite postojeće.


TERMIN

23. 6. 2021

TRAJANJE

9:30 - 10:50

LOKACIJA

Zoom

CENA

Besplatno

Za podizanje konkurentnosti treba se okrenuti budućnosti. Neka digitalizacija poslovanja bude odskočna daska za postizanje željenih poslovnih rezultata. E-potpisivanjem dokumenata ubrzajte i optimizujte svoje poslovne procese, ostvarite veću radnu efikasnost i primetno uštedite vreme i novac. Potpišite dokument u bilo kom trenutku, na bilo kom mestu i preko bilo kog uređaja. Jednostavna upotreba osigurava sjajan korisnički doživljaj, a automatizacija zadataka postavlja temelje za ostvarivanje poslovnih ciljeva.


3 RAZLOGA ZA GLEDANJE VEBINARA


1) Promena je jedina trajna istina u našem životu – svima nam je poznata ova izreka, ali je puno ređe primenjujemo u praksi. Tehnološki razvoj preduzeća u poslednjih godinu dana doživeo je eksponencijalni rast i dodatno podstakao potrebu za promenama. Ujedno se zahtevaju i promene i adaptacije organizacija svih veličina. Upoznajte izazove sa kojima se suočavaju mnoga preduzeća u Sloveniji i inostranstvu pri prelasku na e-poslovanje. 

2) Upoznajte se sa prednostima i pojednostavljenim korisničkim doživljajem prilikom slanja i e-potpisivanja dokumenata putem portala ePero®START.

3) Predstavićemo vam zanimljive priče naših postojećih korisnika o njihovim poslovnim izazovima i o načinu na koji su se suočili sa brzim prelaskom na daljinsko poslovanje uvođenjem e-potpisa.


PROGRAM VEBINARJA

VREME TEMA
1. DEO
9:30-9:40 Dobrodošlica i predstavljanje izazova sa kojima se susreću preduzeća različitih veličina prilikom prelaska na e-poslovanje - SETCCE, Boštjan Šušteršič
9:40–10:00 Predstavljanje upotrebe portala ePero®START za podršku daljinskom e-potpisivanju - SETCCE, Marko Kebe
2. DEO - Prezentacija upotrebe portala ePero®START na primerima iz prakse 
10:00–10:50
  • Trelleborg, Asmir Nuhanović, Efikasno interno e-potpisivanje v međunarodnom okruženju 
  • Špica International- Tajda Murn Gorišek, Uvođenje internog i eksternog e-potpisivanja u kompaniji Špica International d.o.o. 
  • A1- Maruša Dodič, Portal ePero®START kao brz i efikasan put do udaljenog e-potpisa  
  • Nova KBM -Alen Šibanc, Tranzicija Nove KBM u digitalno okruženje i bezpapirno poslovanje 
  • Gorenjska banka - Nika Prezelj, Uvođenje elektronskog potpisivanja v Gorenjskoj banci 
Partner događaja:Setcce

Down