Svetovanje

Podjetje SETCCE zagotavlja strokovne svetovalne storitve za vsak korak v postopku
digitalne preobrazbe, podjetjem in organizacijam vseh velikosti pa se pomaga
osredotočiti na uspešno digitalno preobrazbo in optimizacijo poslovanja.

 • Digitalna preobrazba
 • Tehnologija upravljanja digitalnih transakcij
 • Varnostni pravilniki in organizacijska pravila

Digitalna preobrazba

Vsaka digitalna preobrazba se začne z natančnim načrtovanjem.

Po opredelitvi ciljev, prvi oceni stanja in vrzeli (analiza GAP) ter pripravi načrta
sledi implementacija na tehnološki in organizacijski ravni. Podjetje SETCCE zagotavlja
strokovne svetovalne storitve za vsak korak v postopku digitalne preobrazbe,
podjetjem in organizacijam vseh velikosti pa se pomaga osredotočiti na uspešno
digitalno preobrazbo in optimizacijo poslovanja s temi ukrepi::

 • Pregled in analiza obstoječih poslovnih postopkov
 • Opredelitev ozadja in ciljev za digitalno preobrazbo
 • Pregled in analiza pravnega okvira, povezanega z brezpapirnim poslovanjem
 • Opredelitev in inženiring brezpapirnih postopkov
 • Tehnični inženiring za informacijske sisteme, ki bodo podpirali brezpapirno poslovanje
 • Opredelitev in implementacija organizacijskih pravil in pravilnikov za brezpapirno poslovanje.
Digitalna preobrazba


DTM Tehnologija

Ko so cilji ter koraki digitalne preobrazbe določeni
in se začne načrtovanje, je glavni mejnik oblikovanje
in izbira ustrezne tehnologije upravljanja digitalnih
transakcij, ki bo organizacijsko, tehnično in pravno
podpirala brezpapirne postopke.

Podjetje SETCCE ponuja nabor svetovalnih storitev, ki podjetjem pomagajo izbrati in implementirati najustreznejšo tehnologijo upravljanja digitalnih transakcij, da bo izpolnjevala te cilje digitalne preobrazbe:

 • Digitalna uvedba strank
 • Upravljanje in uporaba elektronskih identitet
 • Implementacija in uporaba elektronskih dokumentov z elektronskimi podpisi
 • Varno in zaupanja vredno ohranjanje vsebine in dokumentacije, povezane s poslovanjem

Varnostni pravilniki in
organizacijska pravila

Raven varnosti uvedbe in uporabe tehnologij upravljanja digitalnih transakcij določajo pravila o izvajanju brezpapirnega poslovanja.

Organizacijska pravila določajo, kako implementirati in izvajati digitalne postopke, kako izkoristiti in uporabljati tehnologijo upravljanja digitalnih transakcij za podporo digitalnemu poslovanju ter kako vloge v postopkih uporabljajo implementirane postopke in tehnologijo.

S standardom ISO 27.001 skladne svetovalne storitve podjetja SETCCE podjetjem in organizacijam pomagajo določiti strategijo ter vzpostaviti in certificirati vzdržljiv in učinkovit sistem upravljanja varnosti informacij. Mednarodni standard ISO 27.001 so razvili strokovnjaki s področja informacijske varnosti in zagotavlja metodologijo za implementacijo sistema upravljanja varnosti informacij v organizaciji.

Za implementacijo sistema upravljanja varnosti informacij je potrebnih več korakov, med drugim tudi:

 • opredelitev okvira in obsega ter presoja tveganj,
 • načrt obvladovanja tveganj,
 • ocena stanja in vrzeli (GAP),
 • načrt za odpravljanje vrzeli,
 • opredelitev varnostnih meritev,
 • pravilniki,
 • implementacija standardov,
 • podpora za interno revizijo.

Podjetja in organizacije imajo možnost pridobitve potrdila o skladnosti s standardom ISO 27.001. Po pridobitvi je treba to potrdilo o skladnosti redno pregledovati in vzdrževati.

Setcce

Sledi nam