Svetovanje

Podjetje SETCCE zagotavlja strokovne svetovalne storitve za vsak korak v postopku
digitalne preobrazbe, podjetjem in organizacijam vseh velikosti pa se pomaga
osredotočiti na uspešno digitalno preobrazbo in optimizacijo poslovanja.

 • Digitalna preobrazba
 • Tehnologija upravljanja digitalnih transakcij
 • Varnostni pravilniki in organizacijska pravila

Digitalna preobrazba

Vsaka digitalna preobrazba se začne z natančnim načrtovanjem.

Po opredelitvi ciljev, prvi oceni stanja in vrzeli (analiza GAP) ter pripravi načrta sledi tehnološka implementacija in implementacija ustreznih organizacijskih ukrepov. Družba SETCCE izvaja svetovalne storitve za vsak korak v procesu digitalne preobrazbe, podjetjem in organizacijam poljubnih  velikosti pa pomaga, da se osredotočijo na uspešno digitalizacijo in optimizacijo poslovanja z:

 • pregled in analiza obstoječih poslovnih procesov (obstoječe stanje),
 • opredelitev izhodišč in ciljev digitalne preobrazbe,
 • pregled in analiza zakonskih okvirov povezanih z brezpapirnim poslovanjem,
 • izbira in načrtovanje brezpapirnih procesov,
 • tehnično načrtovanje informacijskih sistemov za brezpapirno poslovanje,
 • načrtovanje, razvoj in implementacija organizacijskih ukrepov in pravilnikov za podporo brezpapirnemu poslovanju (notranja pravila, varnostne politike, idr.)
Digitalna preobrazba


Tehnologija upravljanja digitalnih transakcij

Ko so cilji ter koraki digitalne preobrazbe določeni in začnemo z
 načrtovanjem uvedbe brezpapirnih procesov, predstavlja enega ključnih mejnikov izbira ustrezne tehnološke platforme za upravljanje digitalnih transakcij, ki bo organizacijsko, tehnično in pravno podprla brezpapirne procese.

Podjetje SETCCE izvaja nabor svetovalnih storitev, ki podjetjem pomagajo izbrati in implementirati najustreznejšo tehnologijo za upravljanje digitalnih transakcij na področjih digitalne preobrazbe:

 • Pridobivanje strank an digitalni način (digital on-boarding)
 • Uvedba, upravljanje in uporaba elektronskih identitet
 • Implementacija in uporaba elektronskih dokumentov v poslovnih procesih
 • Varna in zakonsko skladna hramba poslovne dokumentacije za zakonsko predpisane roke
 • Potrjevanje elektronskih dokumentov s tehnikami elektronskega podpisovanja

Varnostni pravilniki in
organizacijska pravila

Raven varnosti uvedbe in uporabe tehnologij upravljanja digitalnih transakcij določajo nacionalni pravni red in interna pravila o izvajanju brezpapirnega poslovanja.

Organizacijska pravila določajo, kako implementirati in izvajati digitalne postopke, kako izkoristiti in uporabljati tehnologijo upravljanja digitalnih transakcij za podporo brezpapirnemu poslovanju ter kako uporabniki v brezpapirnih procesih izvajajo implementirane organizacijske ukrepe in uporabljajo implementirano tehnologijo.

Svetovalne storitve družbe SETCCE, usklajene s standardom informacijske varnosti ISO 27.001, podpirajo podjetja in organizacije pri opredelitvi strategije ter vzpostaviti in certificiranju vzdržljivega in učinkovitega sistema izvajanja in upravljanja informacijske varnosti na osnovi standarda sistema upravljanja varnostnih ISO 27.001.

Za implementacijo sistema upravljanja varnosti ISO 27.001 je potrebnih več korakov, med drugim tudi:

 • opredelitev okvira in obsega ter presoja tveganj,
 • načrt obvladovanja tveganj,
 • ocena stanja in vrzeli (GAP),
 • načrt za odpravljanje vrzeli,
 • opredelitev varnostnih meritev,
 • opredelitev in implementacija pravilnikov informacijske varnosti,
 • implementacija varnostnih standardov,
 • zagotovitev podpore za interno spremljanje in revizijo.

Podjetja in organizacije imajo na osnovi uspešne implementaicje varnostne politike možnost pridobitve potrdila o skladnosti s standardom ISO 27.001. Potrdilo ustreznosti varnostne politike je potrebno redno revidirati in vzdrževati.

Prikaži

KAKO DELUJE?

Ali dokumentacijo še vedno podpisujete na papirju? Odkrite boljši in enostavnejši način.


Razišči

Setcce

Sledi nam

Prijava v portal

Down