Zavarovalništvo

Uvajanje e-podpisne tehnologije v zavarovalniškem sektorju ima neposreden vpliv na zmanjševanje uporabe papirja, optimizacijo in pohitritve procesov ter zmanjševanje napak pri delu v poslovalnicah, na terenu ali v zalednih pisarnah.

Z uporabo platforme BetrSign® lahko podprete vse zavarovalniške procese, ki podpirajo poslovanje na šalterju, poslovanje preko zavarovalniških digitalnih kanalov, v zalednih oz. podpornih službah, svetovanje na domu, internih odločitvah in kar je vse bolj pomembneje omogoča podporo poslovanja celotne partnerske mreže (banke, trgovine, avtohiše, tehnični pregledi, izvajalci ocene škod, zdravstvene ustanove,…)

Namen

 • Potrjevanje sprememb podatkov
 • Optimizacija izvajanja procesa ocene škod
 • Sklepanje polic neodvisno od časa in kraja prejetega zahtevka
 • Enostavno pridobivanje novih strank
 • Sklepanje B2B zavarovanj
 • Podpora partnerski prodajni mreži

Prednosti

 • Varna in zakonsko skladna rešitev
 • Prihranek časa in večja podpora lastni dejavnosti
 • Zniževanje materialnih in operativnih stroškov
 • Povečanje zadovoljstva agentov (razbremeitev) in strank
 • Podpisovanje poljubnih dokumentov preko poljubnih prodajnih oz. podpornih kanalov
 • Podpora podpisovanju dokumentov v poslovalnici, na terenu ali oddaljeno
 • Hitra uvedba elektronskega podpisovanja v obstoječe poslovne sisteme (CIS, BPM, CRM ali ERP) ali preko portalskega vmesnika
 • Izboljšava uporabniške izkušnje
 • Podpora večpartitnemu podpisovanju

Setcce