Avtomobilska industrija

Avtomobilska industrija se srečuje z velikimi izzivi optimizacije na vseh področjih tudi pri trženju, prodaji in servisnih dejavnostih. Uvedba in upravljanje digitalnih transakcij v prodaji in servisnih dejavnostih znižuje operativne in materialne stroške ter povečuje učinkovitost zaposlenih in zadovoljstvo strank.

Storitev v oblaku BetrSign® podpira postopke z več poslovnimi subjekti na prodajnih mestih, vključno standardne prodajne postopke,  postopke povezane s financiranjem nakupa vozil in postopke zavarovanja ter registracije vozil.. Brezpapirne postopke je mogoče enostavno razširiti tudi na poprodajne storitve, kot so popravila in vzdrževanje vozil.

Namen

 • Pridobivanje novih strank
 • Podpisovanje prodajnih pogodb
 • Podpisovanje dokumentov za financiranje nakupa vozil
 • Sklepanje avtomobilskih zavarovanj
 • Sprejemanje avtomobilov za popravilo ali vzdrževanje
 • Storitve najemanja ali testiranja vozil

Prednosti

 • Varna, preprosta in zakonsko skladna rešitev
 • Ena storitev za izvajanje različnih postopkov brez uporabe papirja
 • Znižanje stroškov priprave, potrjevanja, shranjevanja in iskanja dokumentacije o nakupu ali vzdrževanju vozil
 • Povečanje učinkovitosti zaposlenih z odpravljanjem ročnega dela
 • Izboljšava uporabniške izkušnje
 • Hitra uvedba elektronskega podpisovanja v obstoječe poslovne sisteme (CIS, CRM ali ERP), ohranjanje obstoječih korakov potrjevanja dokumentov

Setcce