Zakonsko skladna storitev e-hrambe

Varna in zakonsko skladna hramba elektronskih dokumentov v oblaku

Razišči produkt

Zakonsko skladna elektronska hramba

Varna in zakonsko skladna storitev elektronske hrambe je najbolj ustrezen način stroškovno učinkovite, varne ter zakonsko skladne hrambe in upravljanja poslovnega ali drugega dokumentarnega gradiva.

Kako deluje

Arrow 1

Storitev eHramba.si združuje najnaprednejše tehnološke rešitve za (dolgoročno) hrambo dokumentov s tehnologijo za ohranjanje celovitosti in pristnosti dokumentov.

Arrow 2

Uporabniki vlagajo v zakonsko skladno elektronsko hrambo in nato dostopajo do shranjenih dokumentov prek spletnega uporabniškega vmesnika ali spletnih storitev, kadar je zahtevana neposredna integracija s poslovnimi aplikacijami kot so ERP, DMS ali CRM.

3

eHramba.si za zagotavljanje najvišje stopnje varnostnega kopiranja uporablja tri različne fizične lokacije. Storitev je skladna s standardom ISO 27.001 in potrjena s strani državnega arhiva, zagotavlja pa najvišje standarde delovanja, zanesljivosti in varnosti.

Funkcionalnosti

Znižanje stroškov
Close
Znižanje stroškov
More
Zunanja zakonsko skladna storitev elektronske hrambe je najučinkovitejši način varnega shranjevanja poslovne dokumentacije. Za storitev elektronske hrambe dodatna infrastruktura ni potrebna (vključno z varnostnimi mehanizmi, sistemom za izdelavo rezervnih kopij, sistemom za neprekinjeno poslovanje ipd.).
Kontakt
Ohranjanje celovitosti
Close
Ohranjanje celovitosti
More
Vsak dokument je varno shranjen, za namene dolgoročnega dokazovanja pristnosti in celovitosti dokumentov pa so izdelani evidenčni podatki. Evidenčni zapisi (Evidence Record Syntax) temeljijo na kriptografskih algoritmih in časovnih žigih, pridobljenih s strani overitelja časovnih žigov.
Kontakt
Uporaba formatov za dolgoročno hrambo
Close
Uporaba formatov za dolgoročno hrambo
More
Pred vnosom v storitev elektronske hrambe je vsak dokument najprej pretvorjen v odprt format za dolgoročno hrambo PDF/A. Na ta način bo dokument uporaben in berljiv za celotno obdobje elektronske hrambe.
Kontakt
Podaljšanje veljavnosti podpisov
Close
Podaljšanje veljavnosti podpisov
More
Za vse dokumente, ki vključujejo tudi e-podpise, storitev elektronske hrambe preveri podpise in zbere dodane podatke, da lahko potrdi veljavnost e-podpisov tudi v prihodnje in ustrezno podaljša njihovo veljavnost (tudi v primeru, ko digitalna potrdila potečejo ali so preklicana).
Kontakt
Dostop do dokumentov vedno in povsod
Close
Dostop do dokumentov vedno in povsod
More
Do dokumentov, ki so varno shranjeni v storitvi elektronske hrambe, je mogoče dostopati kadar koli in od koderkoli z poljubno napravo povezano v splet s spletnim brskalnikom. Poslovni uporabniki lahko dostopajo do dokumentov tudi prek poslovnih aplikacij.
Kontakt
Akreditirana in s strani Arhiva RS potrjena hramba
Close
Akreditirana in s strani Arhiva RS potrjena hramba
More
Storitev elektronske hrambe eHramba.si je skladna z varnostnim standardom ISO 27.001, od državnega Arhiva Republike Slovenije pa ima potrdilo o akreditaciji in s tem skladnosti z zakonskimi zahtevami (Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih).
Kontakt
Zakonsko skladna storitev e-hrambe

Prednosti

  • Preprosta in hitra uvedba zaupanja vredne storitve elektronske hrambe

  • Zniževanje stroškov poslovanja

  • Optimizacija stroškov (informacijske) infrastrukture

  • Optimizacija notranjih in zunanjih poslovnih procesov

  • Izboljšanje varnosti poslovnih dokumentov

  • Preprosta indeksacija in iskanje dokumentov

  • Integracija s poslovnimi informacijskimi sistemi (ERP, DMS, CRM)

Compliancy

Setcce