Druge industrije

Uvajanje digitalnih transakcij se širi na vse industrije, saj prinaša občutne prihranke in omogoča optimizacijo poslovnih procesov.

Družina produktov BetrSign® in BetrSign® zagotavlja digitalizacijo poljubnih poslovnih procesov na hiter in stroškovno učinkovit in zakonsko skladen način. Elektronsko podpisovanje, izmenjava in hramba dokumentov predstavlja številne prednosti za podjetje iz poljubne panoge, saj znižuje stroške poslovnih procesov, odpravlja ročno delo z dokumenti in podpira elektronsko izmenjavo dokumentov med poslovnimi partnerji ali internimi oddelki. Storitve za upravljanje digitalnih transakcij družbe SETCCE so namenjene za delo v poslovalnicah in v pisarnah, na terenu ali prek spleta. Storitve podpirajo celoten življenjski cikel dokumentov – od pridobivanja novih strank, priprave in potrjevanja poljubnih pravno zavezujočih dokumentov, do njihove hrambe v zakonsko skladni elektronski hrambi.

Namen

  • Podpisovanje poljubnih pravno zavezujočih dokumentov v poslovalnicah ali v zalednih pisarnah, na terenu ali prek spleta
  • Varna izmenjava dokumentov med poslovnimi partnerji
  • Zakonsko skladna hramba dokumentov za poljubna obdobje hrambe

Prednosti

  • Hitra in preprosta uvedba
  • Integracija z obstoječimi poslovno informacijskimi sistemi (ERP, DMS, CRM)
  • Podpora za delovanje na poljubni platformi in v poljubnem operacijskem sistemu
  • Skladnost z nacionalnimi (ZEPEP, ZVDAGA), evropskimi (eIDAS) in mednarodnimi predpisi ter mednarodnimi standardi (ISO 27.001, MoReq)
  • Varnostno kopiranje skladno z zakonskimi predpisi
  • Fizična in elektronska varnost procesov potrjevanja in hrambe dokumentov
  • Revizijska sled za celoten postopek (vloge, podpisniki, ura, kraj, namen itd.)

Setcce