Rešitev za e-arhiviranje

Rešitev za za dolgoročno verodostojnost e-dokumentov

Razišči produkt

Evidenčni zapisi za pristnost, celovitost in veljavnost e-podpisov

Najvišja stopnja dolgoročne zaščite celovitosti dokumentov, dokazovanja pristnosti in veljavnosti digitalnih podpisov na podlagi standarda o sintaksi evidenčnega zapisa (IETF) in storitve časovnega žigosanja.

Kako deluje

Arrow 1

Rešitev eKeeper® ustvarja in upravlja evidenčne zapise (ERS) dokumentov za namene dolgoročne ohranitve. Za vsak dokument se ustvari zapis ERS, ki se poveže z drugimi zapisi ERS za pridobitev žetona časovnega žiga od kvalificiranega overitelja časovnih žigov. Žetoni časovnih žigov uporabljajo zapletene algoritme šifriranja in kvalificirana digitalna potrdila.

2

Sistem ERS je namenjen velikim poslovnim okoljem in organizacijam, ki že uporabljajo rešitve za shranjevanje dokumentov in potrebujejo namenski sistem za evidenčne zapise, da bi lahko vzpostavili interni zaupanja vredni elektronski arhiv. Rešitev eKeeper® je mogoče integrirati v večino sistemov za upravljanje dokumentov (DMS), ki so trenutno na voljo na trgu (npr. EMC2 Documentum, Alfresco ali IBM CM).

Funkcionalnosti

Close
Znižanje stroškov
More
Nadomestite papirnate dokumente z elektronsko obliko in jih varno shranjujte v interni zaupanja vredni elektronski arhiv. Brez potrebe po dragih fizičnih arhivih.
Kontakt
Close
Ohranjanje celovitosti
More
Za vsak dokument se ustvari evidenčni zapis za namene dolgoročnega dokazovanja pristnosti in celovitosti dokumentov. Evidenčni zapisi temeljijo na časovnih žigih, pridobljenih od overitelja časovnih žigov.
Kontakt
Close
Uporaba dolgoročnih oblik zapisa
More
Pred pošiljanjem v interni zaupanja vredni elektronski arhiv je vsak dokument pretvorjen v dolgoročno trajnostno obliko zapisa PDF/A. Na ta način bo dokument berljiv še mnogo let.
Kontakt
Close
Podaljšanje veljavnosti podpisov
More
Kadar dokumenti vključujejo e-podpise, storitev preveri podpise in zbere dodane podatke, da lahko potrdi e-podpise v prihodnje in podaljša njihovo veljavnost, tudi če digitalna potrdila potečejo ali so preklicana.
Kontakt
Close
Dostop do dokumentov vedno in povsod
More
Ko so dokumenti shranjeni v sistemu za upravljanje dokumentov in zaščiteni z evidenčnimi zapisi, jih je mogoče iskati in do njih takoj dostopati neposredno ali prek poslovnega informacijskega sistema (npr. ERP ali CRM).
Kontakt
Close
Samodejna obnovitev
More
Evidenčni zapisi po določenem času potečejo in potrebna je obnovitev z novim časovnim žigom. Rešitev eKeeper® samodejno obnovi zapise ERS in tako zagotavlja dolgoročno zaščito vaših dokumentov.
Kontakt

Prednosti

  • Optimizacija stroškov ohranjanja dokumentov
  • Varno ohranjanje vseh vrst dokumentov
  • Uporaba zunanje storitve zaupanja vrednega ponudnika (overitelj časovnih žigov) za zagotavljanje dokazov
  • Optimizacija stroškov zunanjih ponudnikov storitev (overitelj časovnih žigov) z urejanjem dokumentov v sklope
  • Izboljšanje varnosti poslovnih dokumentov
  • Uporaba obstoječe infrastrukture (DMS)
  • Integracija s poslovnimi aplikacijskimi sistemi (ERP, DMS, CRM)

Compliancy

Setcce

Sledi nam