Rešitev za e‑arhiviranje

Rešitev za dolgoročno verodostojnost e-dokumentov

Razišči produkt

Evidenčni zapisi za dokazovanje pristnosti, celovitosti in veljavnosti elektronskih dokumentov

Najvišja stopnja dolgoročne zaščite celovitosti dokumentov, dokazovanja pristnosti in veljavnosti digitalnih podpisov na podlagi standarda o sintaksi evidenčnega zapisa (IETF) in storitve časovnega žigosanja.

Kako deluje

Arrow 1

Rešitev eKeeper® je namenjena pripravi, upravljanju in obnovi evidenčnih zapisov (ERS) za dolgoročno dokazovanje pristonosti in celovitosti elektronskih dokumentov. Za vsak dokument je ustvarjen individualni zapis ERS, ki je povezan z drugimi zapisi ERS za pridobitev časovnega žiga s strani kvalificiranega overitelja časovnih žigov. Časovni žigi temeljijo na naprednih kriptografskih algoritmih in kvalificiranih digitalnih potrdilih.

2

Sistem ERS je namenjen velikim poslovnim okoljem in organizacijam, ki že uporabljajo rešitve za upravljanje dokumentov in potrebujejo namenski sistem za evidenčne zapise, da bi lahko vzpostavili interno zakonsko skladno elektronsko hrambo. Rešitev eKeeper® je mogoče integrirati v večino sistemov za upravljanje dokumentov (DMS), ki so trenutno na voljo na trgu (npr. EMC2 Documentum, Alfresco ali IBM CM).

Funkcionalnosti

Znižanje stroškov
Close
Znižanje stroškov
More
Nadomestite papirnate dokumente z elektronsko obliko in jih varno shranjujte v interno zakonsko skladno elektronsko hrambo brez potrebe po dragih fizičnih arhivih.
Kontakt
Ohranjanje celovitosti
Close
Ohranjanje celovitosti
More
Vsak dokument je varno shranjen, za namene dolgoročnega dokazovanja pristnosti in celovitosti dokumentov pa so izdelani evidenčni podatki. Evidenčni zapisi (Evidence Record Syntax) temeljijo na kriptografskih algoritmih in časovnih žigih, pridobljenih s strani overitelja časovnih žigov.
Kontakt
Uporaba dolgoročnih oblik zapisa
Close
Uporaba dolgoročnih oblik zapisa
More
Pred pošiljanjem v interno zakonsko skladno elektronsko hrambo je vsak dokument najprej pretvorjen v dolgoročni format zapisa PDF/A. Na ta način bo dokument uporaben in berljiv za celotno obdobje elektronske hrambe.
Kontakt
Podaljšanje veljavnosti podpisov
Close
Podaljšanje veljavnosti podpisov
More
Za vse dokumente, ki vključujejo tudi e-podpise, storitev elektronske hrambe preveri podpise in zbere dodane podatke, da lahko potrdi veljavnost e-podpisov tudi v prihodnje in ustrezno podaljša njihovo veljavnost, tudi v primeru, ko digitalna potrdila potečejo ali so preklicana.
Kontakt
Dostop do dokumentov vedno in povsod
Close
Dostop do dokumentov vedno in povsod
More
Ko so dokumenti shranjeni v sistemu za upravljanje dokumentov in zaščiteni z evidenčnimi zapisi, jih je mogoče iskati in do njih takoj dostopati neposredno prek sistema za upravljanje dokumentov ali prek drugih poslovnih aplikacij (npr. ERP ali CRM).
Kontakt
Samodejna obnovitev
Close
Samodejna obnovitev
More
Veljavnost evidenčnim zapisom po določenem času preteče in potrebna je obnovitev z novim časovnim žigom. Rešitev eKeeper® samodejno obnovi vse evidenčne zapise in tako zagotavlja dolgoročno pristnost in celovitost dokumentov ter veljavnost digitalnih podpisov.
Kontakt

Prednosti

  • Optimizacija stroškov ohranjanja dokumentov
  • Varna hramba vseh vrst in oblik dokumentov

  • Uporaba zunanje overiteljske storitve (overitelj časovnih žigov) za zagotavljanje veljavnosti evidenčnih podatkov

  • Optimizacija stroškov zunanjih ponudnikov storitev (overitelj časovnih žigov) z združevanjem dokumentov in evidenčnih podatkov za pridobivanje časovnih žigov

  • Izboljšanje varnosti poslovnih dokumentov

  • Uporaba obstoječe infrastrukture (DMS)

  • Integracija s poslovnimi informacijskimi sistemi (ERP, DMS, CRM)

Compliancy

Setcce