Namen

 • Pridobivanje novih strank
 • Podpisovanje NDA pogodb
 • Podpisovanje prodajnih oz. vzdrževalnih pogodb
 • Podpisovanje/potrjevanje ponudb
 • Podpisovanje primopredajnih zapisnikov
 • Podpisovanje poročil

Prednosti

 • Varna, preprosta in zakonsko skladna rešitev
 • Rešitev, primerna za poslovanje s strankami iz tujine
 • Pohitritev zaključevanja poslov
 • Znižanje stroškov upravljanja z dokumentacijo
 • Povečanje učinkovitosti zaposlenih
 • Povečanje zadovoljstvo strank
 • Izboljšana uporabniške izkušnje
 • Hitra uvedba elektronskega podpisovanja v obstoječe poslovne sisteme (CRM ali ERP), uporaba portal ali Word vtičnika

Setcce