SETCCE uspešno kandidiral tudi na razpisu PROCESNE IZBOLJŠAVE 2017-2018

V SETCCE smo s projektom Nadgradnja poslovnih procesov za podporo strategiji širitve poslovanja in dvigu konkurenčne prednosti uspešno kandidirali na Javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017-2018, ki ga je razpisala Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije tujih investicij in tehnologije. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V SETCCE smo s projektom Nadgradnja poslovnih procesov za podporo strategiji širitve poslovanja in dvigu konkurenčne prednosti uspešno kandidirali na Javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017-2018, ki ga je razpisala Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije tujih investicij in tehnologije. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Operacija Nadgradnja poslovnih procesov za podporo strategiji širitve poslovanja in dvigu konkurenčne prednosti je del naše širše strategije podjetja za prodor na tuje trge.

Cilj naše operacije je izpeljati procesno analizo stanja, modelirati in implementirati procese glede na ciljane tržne segmente, izboljšati konkurenčno prednost ter dvigniti dodano vrednosti na zaposlenega. Nadgradnja poslovnih procesov je močno vezana na implementacijo partnerske mreže v kar je vključenih večina poslovnih oddelkov družbe.

Poseben poudarek bomo namenili procesnim izboljšavam namenjenim hitrejšemu odzivu na spremembe na trgu in potrebe kupcev, pri čemer je pomembno, da skrajšamo čas med zaznavo nove potrebe in dostavo izboljšanje rešitve v produkcijsko uporabo pri kupcu.

Z uvedbo partnerske mreže bomo prilagodili procese, ki bodo namenjeni zagotavljanju ustrezne podpore partnerski mreži (tehnološkim partnerjem in sistemskim integratorjem).

Sprememba poslovnega modela iz obračunavanja uporabe licenc v uporabnino storitve v oblaku zahteva reorganizacijo tudi na finančnem področju. Procese bomo nadgradili s postopki hitrega vključevanja novih uporabnikov in avtomatskega obračunavanja ter fakturiranja storitev v oblaku.

V sklopu procesnih sprememb bomo nadgradili tudi postopke pridobivanja novih sodelavcev ter usposabljanja sodelavcev. Največji izziv predstavlja prilagoditev kadrovske organizacije modelu partnerske mreže.

Uvedba prodaje Channel Sales zahteva številne prilagoditev nastopa na trgu, usposabljanje partnerjev za prodajo končnim kupcev, prilagoditve prodajnih in marketinških materialov, ipd. Procesne spremembe bomo vpeljali predvsem zaradi prehoda iz svetovalne v produktno prodajo. Poleg procesnih sprememb bomo uvedli tudi nove načine meritve uspešnosti (KPI) in doseganje ciljev prodaje.

Več informacij o financiranju s strani evropske kohezijske politike v Sloveniji lahko najdete na www.eu-skladi.si.
Previous article Next article
Nazaj na seznam novic

Setcce

Down