Splošni pogoji poslovanja v SETCCE spletni trgovini

S spletnim mestom https://webshop.setcce.com/ upravlja podjetje SETCCE d.o.o. (v nadaljevanju SETCCE), Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka: 1594389000, davčna številka: SI 39705684.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine SETCCE, pravice in obveznosti kupca in prodajalca ter urejajo poslovni odnos med prodajalcem in kupcem in/ali prejemnikom.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.


Kdo je kupec in kdo izvajalec?

Kupec (v nadaljevanju tudi stranka, uporabnik) je pravna oseba, ki naroči ali plača izdelek preko spletne trgovine SETCCE.

Izvajalec/ponudnik produktov v spletni trgovini je podjetje SETCCE d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, Slovenija.


Osebni podatki

S sprejetjem splošnih pogojev poslovanja kupec izjavlja:

 • da so vsi podatki, katere je posredoval resnični in popolni
 • da je v primeru nakazila prek PayPal sistema pooblaščen uporabnik PayPal računa.

SETCCE skladno s Pravilnikom o zasebnosti zbira samo osnovne podatke, ki so potrebni za izpolnitev obveznosti.


Kako kupiti SETCCE produkte

Proces izvedbe nakupa vključuje nekaj korakov.

Kupec s pomočjo elektronskega obrazca izbira možnosti, ki jih produkt nudi. Po naboru vseh želenih funkcionalnosti in dodatnih opcij, kupec pregleda celotno vsebino naročila s cenami in davkom (velja za plačnike v Sloveniji).

Nato sledi vpis podatkov za oddajo naročila:

 • Način plačila,
 • Ime in priimek kupca,
 • Naziv podjetja,
 • Naslov,
 • Država
 • Davčna številka in označitev opcije o davčnem zavezancu,
 • Kontaktni telefon in e-naslov
 • Kontaktni e-naslov osebe za tehnične zadeve in e-naslov za obveščanje o novostih in nadgradnjah kupljenega produkta

Zadnji korak predstavlja oddaja naročila.

Kadarkoli pred oddajo naročila lahko vaše naročilo spremenite (povečate, zmanjšate, dodate katerikoli produkt) ali odstopite od celotnega naročila. Ko oddate naročilo, bo na vaš e-poštni naslov prispelo samodejno potrdilo naročila z vsemi potrebnimi podatki za vašo lastno evidenco.

Produkti na spletni trgovini SETCCE so v obliki programske opreme – kupcu se posredujejo v obliki licenčnih datotek preko e-naslova, ki ga kupec navede ob oddaji naročila.


Oddaja naročila

SETCCE produkte se lahko naroči z izpolnitvijo elektronskih obrazcev.

Kupec lahko naročilo plača preko predračuna ali pa z nakazilom na SETCCE PayPal uporabniški račun.

SETCCE upošteva, da je naročilo plačano, ko je:

 • ko je znesek plačila razviden na SETCCE bančnem računu oz.
 • ko prejmemo potrdilo o izvršenem plačilu s strani družbe PayPal.

Ko SETCCE prejme naročilo, obvesti kupca prek elektronske pošte, da je naročilo prejeto. Ko je enkrat produkt naročen, se SETCCE obvezuje, da bo posredoval kupcu uporabniške licence v roku 5 delovnih dni po uspešno prejetem nakazilu na bančni ali PayPal račun.


Cene

PLAČILO ZA PRODUKTE

Za cene na SETCCE spletni trgovini velja, da cene produktov ne vsebujejo DDV, razen kjer je to izrecno navedeno drugače.

Kadar pride do napake pri prikazu cene in je cena iz neznanega tehničnega razloga napačna, si SETCCE pridružuje pravico, da naročilo stornira.

Cene objavljene v spletni trgovini se razlikujejo od cen produktov, ki bi jih kupec plačal v kolikor bi poslal povpraševanje za pripravo ponudbe prek kontaktnega obrazca ali ga oddal telefonsko.

SETCCE si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila.

PLAČILO ZA LETNO NAROČNINO

Prvo letno naročnino je treba plačati ob nakupu. Po zaključenem prvem obdobju podpore (12 mesecev) je treba letno naročnino plačati vsako leto v naprej za naslednje zaporedno leto.

Sredstva so po prejemu nevračljiva, storitve podpore pa ni mogoče preklicati (izjema je prvo plačilo, po katerem ima kupec 14 dni časa da na lastno željo odstopi od naročila). Neplačilo novega letnega obdobja podpore pomeni takojšnjo ukinitev storitev podpore.


Promocijske kode

Kupec lahko v spletni trgovini koristi promocijske kode, ki jih je prejel v času promocij, prek spletnih novic ali na kakšen drug način.

Pogoji za unovčitev promocijskih kod:

 • popusti in promocijske kode se ne seštevajo,
 • promocijske kode je mogoče unovčiti le pri spletnem nakupu v spletni trgovini,
 • promocijskih kod ni mogoče menjati za gotovino,

Promocijsko kodo kupec vnese v polje, ki je na voljo v košarici.


Registracija kupca

Za oddajo naročila v SETCCE spletni trgovini se kupcu ni potrebno registrirati. Posledično kupec v spletni trgovini ne more pregledati zgodovine lastnih naročil.


Odstop do nakupa

Pogoji za odstop od nakupa:

 • Kupec lahko na lastno željo skladno z zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) odstopi od delnega ali celotnega nakupa, če nas o tem obvesti pisno na naš elektronski naslov sales@setcce.com. SETCCE sprejme odstop od naročila v roku 14 dni od dneva opravljenega spletnega nakupa. Če se kupec v tem obdobju odloči odstopiti od naročila in nas o tem pisno obvesti, mu SETCCE najkasneje v roku 14 dni vrne znesek vrednosti nakupa. V kolikor je kupec kupil fizični produkt, mu vračilo zneska stroškov dostave ne pripada.
 • Kupec produktov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Nekaterim programskim produktom prične teči garancijski rok s prvo aktivacijo. Če je produkt že aktiviran, si na podlagi 43. b člena ZVpot pridržujemo pravico do uveljavljanja zmanjšanja vrednosti vračila za 15 % kupnine v primeru vračila takšnega produkta.
 • Povrnitev sredstev SETCCE izvrši na enak način, kot je bilo izvedeno plačilo, v 14 dneh od prejema pisnega obvestila o odstopu od nakupa.
 • V kolikor stranka ne upošteva predhodno navedenih pogojev, SETCCE ne more sprejeti enostranskega odstopa od pogodbe o nakupu.


Pravica do preklica naročila s strani SETCCE

SETCCE si pridržuje pravico do preklica dela ali celotnega naročila, tako da kupca pisno obvesti če:

 • bi se naročeni produkt prenehal prodajati,
 • bi prišlo do bistvenih sprememb pogojev dobave.

V primeru preklica dela ali celotnega naročila bo SETCCE skupaj s kupcem skušal najti optimalno rešitev za produkte, katerih ne more dobaviti, v primeru nemogoče dobave dela ali celotnega naročila pa izvrši povrnitev sredstev v višini vplačanega zneska naročila skladno z zakonom.


Garancija za programsko opremo

Izključni ukrep kupca in njegova edina pravica do odškodnine ter izključna odgovornost izvajalca v skladu z jamstvom po izvajalčevi presoji je:

 • izvajalčevo prizadevanje za odpravo pomanjkljivosti in s tem zagotavljanje ustreznosti z uporabniško dokumentacijo ali
 • zamenjava pomanjkljivih medijev oziroma zamenjava programske opreme ali
 • vračilo kupnine, ki jo je kupec plačal izvajalcu za zadevno programsko opremo.

SETCCE ne prevzema odgovornosti za neposredno in posredno škodo (vključno s poslovno škodo, izgubo dobička, prekinitvijo poslovanja, izgubo podatkov ipd.), nastalo z ali iz naslova uporabe programske opreme.

SETCCE se zavezuje, da bo v garancijski dobi enega leta na svoje stroške odpravil vse napake, ki se bodo pojavile navkljub pravilni namestitvi, konfiguraciji, uporabi in vzdrževanju programske opreme. Prav tako se zavezuje, da bo ugotovljeno napako te vrste popravil v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v zakonsko določenem obdobju.

Odpravo napak SETCCE opravlja na lastni lokaciji. Garancija ne zajema napak, ki bi nastale zaradi napačne namestitve, konfiguracije, uporabe in vzdrževanja s strani kupca.

Kupec se zavezuje, da bo preprečil uporabo programske opreme po tej pogodbi izven določil te pogodbe ter bo svojim zaposlenim, pogodbenim sodelavcem in tretjim osebam preprečil:
- razstaviti ali kakorkoli poskusiti rekonstruirati izvorno kodo ali ideje, na katerih temelji programska oprema,
- odstraniti kakršnokoli identifikacijo programske opreme,
- dobaviti, oddajati, posoditi ali omogočiti dostop do programske opreme po tej pogodbi,
- spreminjati, vgrajevati v ali z drugo programsko opremo ali ustvariti kakršnokoli izpeljanko programske opreme po tej pogodbi brez pisnega dovoljenja proizvajalca,
- uporabljati programsko opremo v nasprotju z določili te pogodbe.

Kršitev zgornjih določb pomeni takojšnjo razdrtje pogodbe brez vrnitve plačane licenčnine ter odgovornost kupca v skladu z veljavnimi predpisi, vključno z odškodninsko odgovornostjo za neposredno in posredno škodo, ki bi nastala proizvajalcu.


Letna naročnina (osveževanje in vzdrževanje programske opreme za produkt proXSign® 

Kupec, ki ima poravnane vse zapadle obveznosti vezane na osveževanje in vzdrževanje programske opreme proXSIgn® je upravičen do:

 • prejema brezplačnih različic programske opreme (tj. podpore za najnovejše operacijske sisteme in različice spletnih brskalnikov, posodobitev tehničnih standardov in posodobitev glede skladnosti z uredbo/zakonodajo),
 • odprave napak na napak licencirani programski opremi za trenutne različice ali različic licencirane programske opreme, ki jih podpira dobavitelj
 • Zagotavljanje razpoložljivosti in kakovosti storitve pri odpravljanju napak in izvajanju dodatnega dela, povezanega s programsko opremo.
 • Prijave napak ali zahteve za odpravo napak licencirane programske opreme in programskih rešitev ter zahteve za druge storitve pošljite na e-poštni naslov dobavitelja proxsign@setcce.com.

Če dobavitelj med pregledovanjem zahteve za odpravo napake (ali pozneje) ugotovi, da strankina prijava ne predstavlja dejanske napake, temveč gre za napako ali omejitev sistemskega okolja, kamor je integrirana programska oprema dobavitelja, mora dobavitelj o tem obvestiti stranko in se z njo dogovoriti o nadaljnji obravnavi zahteve.

Pravice in obveznosti kupca

Kupec se zavezuje, da bo SETCCE v najkrajšem možnem času, ki ne sme biti daljši od 5 delovnih dni, prijavil motnje v delovanju programske opreme in s tem omogočil pravočasno odpravo motenj.

Naročnik je upravičen do obvestil o novostih programske opreme.

Sporočanje prijav in odzivni časi

Sporočanje prijav o napakah kupec opravi prek elektronski pošte proxsign@setcce.com.

SETCCE se zavezuje, da bo:

 • Strankine zahteve obravnaval v roku enega delovnega dne od prejema zahteve.
 • Kar najhitreje odpravil napake in neskladnosti in/ali skladno z določenim odzivnim časom odpravil napake, povezane z ugotovljeno ravnjo napake, razen če se stranki dogovorita drugače.
 • Stranki dostavil nove različice programske opreme.
 • Opravila izvajal med 8. in 16. uro (srednjeevropski čas, GMT +1) od ponedeljka do petka, razen ob nedelovnih dneh in državnih praznikih.

Odzivni čas teče v okviru delovnega časa izvajalca in je čas, ki preteče od trenutka prijave do trenutka vzpostavitve neposrednega kontakta s kupcem. Rok za odpravo prijave ne vključuje odzivnega časa.

Kupec mora pri prijavi izvajalcu posredovati naslednje podatke:

 • naziv družbe,
 • ime in telefonsko številko pooblaščene osebe za komuniciranje s izvajalcem,
 • podroben opis in specifikacijo konkretne prijave.


Sodna pristojnost

Za vsa razmerja med kupcem in SETCCE velja zakonodaja Republike Slovenije. Spori izvirajoči iz splošnih pogojev in/ali drugih pogodb sklenjenih s izvajalcem, se rešujejo sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev ni mogoča je za reševanje sporov nastalih iz razmerja med izvajalcem in naročnikom pristojno sodišče v Ljubljani.


Končne določbe

SETCCE si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja, cenika in drugih sprememb brez predhodnega soglasja naročnika. V primeru, da se naročnik ne strinja s spremembami lahko odpove poslovno sodelovanje, sicer se šteje, da spremembam ne nasprotuje in postanejo zanj zavezujoče.

V primeru nespoštovanja določil splošnih pogojev lahko katerakoli pogodbena stranka odstopi od poslovnega sodelovanja v roku 90 dni. Odpovedni rok prične teči z dnevom prejema pisnega obvestila, da želi pogodbena stranka odstopiti od poslovnega sodelovanja. Pogodbeni stranki lahko odstopita od sodelovanja brez odpovednega roka v primeru hujših kršitev splošnih pogojev poslovanja.

Kadar so v splošnih pogojih poslovanja opredeljeni roki, v katerih se mora izvajalec odzvati oziroma opraviti ali začeti opravljati določeno storitev, si izvajalec pridržuje pravico do daljših rokov v primeru okoliščin, ki ne izvirajo iz sfere izvajalca, v primeru, če naročnik ne zagotovi ustreznih pogojev za delo ali v primeru, da naročnik ni dokončal svojih nalog, kot izvirajo iz splošnih pogojev.

Splošni pogoji poslovanja so navedeni na strani spletne trgovine SETCCE, naročnik pa je z njimi seznanjen pred oddajo naročila ter jih mora potrditi (na način, da odkljuka potrditveno polje na obrazcu za oddajo naročila).

Skladno z zakonodajo je formalno sklenjeno poslovno sodelovanje, ko se kupec strinja s splošnimi pogoji in mu izvajalec po naročilu pošlje potrditev prejema naročila.


 

Setcce

Down